ChangeTL, een nieuwe brandstof met veel voordeel

 • Minder lokale uitstoot
 • Snellere en betere vebranding
 • Lagere onderhoudskosten
 • voorbereid op 2024

Nieuwe brandstof

Dankzij de unieke combinatie van GTL, FAME én natuurlijke enzymen is ChangeTL de oplossing voor het verlagen van uw CO2-uitstoot. Niet alleen beter voor het milieu maar ook voor uw motoren!

Duurzaamheid

In de Green Deal, een samenwerking tussen de overheid en de maritieme sector, zijn ambitieuze milieudoelstellingen voor zowel de zee-als de binnenvaart opgenomen. Het gaat daarbij om het terugdringen van de uitstoot van CO2 en schadelijke luchtemissies. Voor de binnenvaart is het doel om in 2024 de CO2-uitstoot met minimaal 20% te reduceren. ChangeTL helpt u om bij te dragen aan betere lokale luchtkwaliteit.

Betrouwbaar

GTL voldoet aan de EN15940 norm en de gebruikte FAME voldoet aan de EN14214 norm. De enzymtechnologie is uitvoerig getest door onafhankelijke laboratoria en veilig bevonden voor gebruik in alle motoren.


Varen op ChangeTL: beter voor u én het milieu!


Dit zeggen onze klanten:


Wist u dat:

Met 1 schip dat vaart op ChangeTL wordt 16% CO2 reductie gerealiseerd. Dit staat gelijk aan het gebruik van 1525 elektrische auto’s per jaar. In totaal rijden nu in Nederland ongeveer 40.000 elektrische auto’s. 40 schepen die varen op ChangeTL realiseren net zoveel CO2 reductie als het gehele Nederlandse elektrische wagenpark!


FAQ:

 • Waarom zou ik ChangeTL gebruiken?
 • Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens (Green Deal) is een intensieve samenwerking tussen de overheid en de maritieme sector met ambitieuze milieudoelstellingen voor zowel de zee- als de binnenvaart. Het gaat daarbij om het terugdringen van de uitstoot van CO2 en schadelijke luchtemissies (zwaveloxiden, stikstofoxiden en fijnstof). Voor de binnenvaart hebben partijen zich ten doel gesteld om in 2024 de CO2-uitstoot met minimaal 20% te reduceren. Voor schadelijke luchtemissies is een reductiedoel van 10% afgesproken. De Green Deal markeert het beginpunt van de lange termijn transitie naar een klimaat neutrale en emissieloze scheepvaart. Op dit moment zijn er weinig initiatieven voor reductie van de CO2-uitstoot.

  Met ChangeTL kan een reductie van 16% CO2 uitstoot gerealiseerd worden. In vergelijking met het wegtransport (+/- 6% in 2019) resulteert dit in meer dan 2,5x minder CO2-uitstoot!

  Bijkomende voordelen zijn dat de uitstoot van NOx met 19% en fijnstof met maar liefst 33% wordt verlaagd.

 • Wat is ChangeTL?
 • ChangeTL is een dieselbrandstof bestaande uit een combinatie van GTL , FAME en de enzymtechnologie van ChangeXL.

 • Wat is GTL?
 • GTL is een dieselbrandstof die voldoet aan de Europese EN15940 norm. GTL heeft als voordeel dat het ten opzichte van “gewone” diesel veel betere koude eigenschappen heeft en een heel hoog cetaangetal. Dit resulteert in een veel schonere verbranding die ook nog eens reukvrij is.

 • Wat is FAME?
 • FAME is een verzamelnaam voor allerlei soorten biodiesel die voldoen aan de EN14214 norm. Het kan plantaardige en of dierlijke oliën en vetten bevatten. Door het hergebruik en de groei van planten en bomen wordt CO2 uit de lucht onttrokken, hetgeen bepalend is voor de CO2 reductie.

 • Wat is ChangeXL?
 • ChangeXL is een additief op basis van enzymtechnologie. ChangeXL voorkomt bacterieproblemen door de eliminatie van micro-organismen. De enzymtechnologie breekt verontreinigingen zoals sludge, water en bacteriën af en lost deze geleidelijk op in de brandstof. De enzymen verbreken de oppervlaktespanning tussen watermoleculen waardoor deze geleidelijk in minuscule deeltjes worden opgelost. Voor meer informatie over ChangeXL zie www.changexl.com.

 • Wat zijn de voordelen van ChangeTL?
 • Met ChangeTL vermindert u de lokale uitstoot (roet, fijnstof en NOx) inclusief een CO2 reductie van 16%. Naast minder uitstoot zorgt ChangeTL voor lagere onderhoudskosten en betere prestaties door de combinatie van GTL en de enzymtechnologie van ChangeXL. Er zijn geen investeringen of aanpassingen in de infrastructuur nodig. ChangeTL is te gebruiken in alle soorten motoren.

 • Hoeveel betaal ik voor ChangeTL?
 • U kunt de prijs van ChangeTL opvragen bij uw handelaar.

 • Hoe betrouwbaar is ChangeTL?
 • GTL voldoet aan de EN15940 norm en de gebruikte FAME voldoet aan de EN14214 norm. De enzymtechnologie is uitvoerig getest door onafhankelijke laboratoria en veilig bevonden voor gebruik in alle motoren.

 • Hoe lang kan ik ChangeTL bewaren?
 • De ChangeXL enzymen optimaliseren en stabiliseren de brandstof in ChangeTL, die deze gedurende een zeer lange tijd conserveert. Afhankelijk van de opslagcondities is er geen reden dat de brandstof verslechtert, omdat de enzymen actief blijven werken in de brandstof.

 • Zijn er aanvullende maatregelen nodig voor ik met ChangeTL ga draaien?
 • Het advies is om de bunkertanks te reinigen en watervrij te maken. Dit voorkomt aanvangsproblemen. Door de reinigende werking van ChangeTL zal het aanwezige oude vuil worden losgemaakt en dit kan filterverstoppingen veroorzaken. Mocht er eventueel nieuw water en vuil in de bunkertanks terecht komen zal dit worden opgelost door het ChangeXL additief.

 • Bevat ChangeTL biociden of pesticiden?
 • ChangeTL bevat geen enkel chemisch bestanddeel, as of metalen.

 • Helpt ChangeTL de koolstofafzettingen te verminderen?
 • ChangeTL verbrandt efficiënter en vollediger waardoor er in beginsel al minder kool (roet) wordt geproduceerd. Daarnaast wordt de motor geleidelijk gereinigd, waardoor het verbrandingsproces bij doorlopend gebruik van ChangeTL steeds efficiënter zal verlopen.

 • Zal het gebruik van ChangeTL de levensduur van de injectoren verlengen?
 • Brandstofinjectoren falen wanneer vuil (water, vuildeeltjes, enz.) of roest in het systeem terechtkomt en na verloop van tijd het mondstuk, het anker of de naald van het mondstuk vast komen te zitten. Deze problemen verminderen de efficiëntie van de brandstof en beschadigen de verstuivers voortijdig. Het vermogen van ChangeTL om aanwezig water en verontreinigingen in de brandstof af te breken en geleidelijk op te lossen, reinigt en onderhoudt de brandstofinjectoren en verlengt hun levensduur. .

 • Wat doet ChangeTL met (condens)water in de brandstof?
 • De enzymen in ChangeTL breken water af tot minuscule deeltjes. Deze deeltjes worden opgelost in de brandstof en meegevoerd naar de motor. In de motor zorgen deze kleine watermoleculen voor een cetaan verhogend effect doordat ze net voordat de brandstof zelf verbrandt, uit elkaar spatten. Dit effect van mini-explosies is een bekend wetenschappelijk fenomeen en wordt ‘micro-puffing’ genoemd. De afbraak en verwijdering van het water zorgt dus enerzijds voor een betere conditie van de brandstof (en neemt de voedingsbodem weg voor micro-organismen) en anderzijds voor meer vermogen en een efficiëntere verbranding.

 • Heeft ChangeTL een reinigend en antioxiderend effect?
 • De enzymtechnologie in ChangeTL reinigt tanks, filters, separatoren, injectiesystemen en motoren. Daarnaast zorgen de enzymen ervoor dat de brandstof stabieler is en daardoor lang houdbaar wordt zonder te oxideren.

 • Wat is de invloed van de enzymen op de levensduur van de motorolie?
 • Omdat de enzymen de brandstofkwaliteit en de verbranding verbeteren, zal dit de levensduur van motoroliën zeker verbeteren. Door een meer complete verbranding wordt er aanzienlijk minder roet geproduceerd en belandt er minder roet in motorolie.

 • Hoe efficiënt is het brandstofgebruik met ChangeTL?
 • ChangeTL heeft een hoog cetaangetal (>70). Diesel heeft een cetaangetal van 51. Een hoger cetaangetal zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding. Hierdoor wordt de energie-inhoud procentueel dus beter benut. De energiewaarde van een liter ChangeTL is iets lager dan diesel, maar door het hoge cetaangetal wordt de beschikbare energie procentueel veel beter benut en produceer je tevens veel minder uitlaatgassen (emissiearm). Roet is eigenlijk onverbrande diesel.

 • Is ChangeTL geschikt voor alle schepen en generatoren?
 • ChangeTL is technisch geschikt voor alle dieselmotoren, dus ook dieselmotoren in schepen en generatoren. Het voordeel van ChangeTL is dat je geen last meer hebt van rook en reuk van uitlaatgassen (als je voor de wind uit vaart). In de salon van het schip ruik je niet meer de dieselgeur vanuit het motorcompartiment en het achterdek blijft vrij van roetdeeltjes. Tevens loopt de motor stiller, waardoor er minder trillingen en geluidsoverlast ontstaan.

 • Is ChangeTL goedgekeurd voor mijn motoren?
 • ChangeTL is niet EN590 genormeerd. Of uw motoren met behoud van de garantie op ChangeTL kunnen draaien, kunt u overleggen met uw leverancier. Overleg dan of de motor is vrijgegeven voor GTL met de brandstofnorm EN15940 en of dat er tot 20% FAME met de normering EN14214 toevoeging is toegestaan voor uw motor.

 • Stoot ChangeTL dan minder CO2 uit?
 • Jazeker, bij de uitlaat komt nog steeds CO2 vrij. De totale CO2 besparing van 16% kan niet 1 op 1 als reductie aan de uitlaat gemeten worden. Dit is ook niet het geval met gebruik van biodiesel in het wegverkeer. Het principe is als volgt: De FAME die wordt toegevoegd wordt geproduceerd uit plantaardig en dierlijk materiaal. Een plant onttrekt, voorafgaand aan de verbranding in een motor, tijdens het groeiproces CO2 aan de lucht. Dat noemen we CO2 neutraal. Dierlijk materiaal is al eens gebruikt en wordt hergebruikt dit heet circulair. In de berekening van de 16% CO2 reductie is ook rekening gehouden met productie en transport. In dit proces wordt er namelijk CO2 toegevoegd aan het milieu. Onafhankelijke metingen door een controle en inspectiebedrijf laten zien dat ChangeTL aan de uitlaat -5 tot -10%, afhankelijk van de motor belasting, reduceert ten opzichte van diesel.

 • Kunnen er problemen ontstaan met ChangeTL en afdichtingen?
 • Dit kan soms nog voorkomen, maar is een probleem dat alleen verband houdt met NBR-pakkingen (Nitril Butadieen Rubber, kort gezegd Nitriel-rubber). Tegenwoordig, en ook in de afgelopen tien jaar, worden NBR-pakkingen weinig meer gebruikt omdat het een natuurrubber is met niet de beste kwaliteiten in de olie-industrie. Deze is veelal vervangen door Viton (FKM) of door Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber, (HNBR) kort gezegd gehydrateerd nitriel rubber. Deze soorten worden nu op grote schaal gebruikt en geadviseerd door producenten van pakkingen en afdichtingen voor motoren, brandstofinstallaties en brandstof afgiftepompen en vormen geen problemen met ChangeTL.

 • Kunnen er problemen ontstaan met bacteriegroei in ChangeTL?
 • Dit kan voorkomen door de toevoeging van FAME. FAME is hygroscopisch (trekt makkelijk water aan). Dit biedt een verhoogde kans op bacteriegroei in uw brandstof. Water zal dagelijks moeten worden afgetapt in uw bunkers. Eventueel resterend water zal door de toevoeging van ChangeXL worden afgebroken. De enzymen breken bacteriën af en lossen deze geleidelijk op in de brandstof. Verder kunt u preventief een zogenaamd debug filter installeren. Dit filter “doodt” eventueel de laatste bacteriën. Verdere informatie kunt u krijgen bij verschillende filterleveranciers.

 • Kunnen filters verstopt raken door ChangeTL?
 • De enzymtechnologie van ChangeXL breekt verontreinigingen zoals sludge, water en bacteriën af en lost deze geleidelijk op in de brandstof en koolafzettingen in de motoren worden geleidelijk afgebroken. Dit voorkomt brandstofproblemen en daarmee het blokkeren van filters. Tenzij het een nieuw brandstofsysteem betreft zal er altijd bezinksel en water in tanks aanwezig zijn. De enzymen zullen meteen met de afbraak van deze onzuiverheden beginnen zodra zij in het systeem aanwezig zijn. Het afbreken en vooral het afvoeren van sludge en water is een geleidelijk proces en dit zal vooral in de eerste weken (doorgaans 2 tot 8 weken) merkbaar zijn. Dit proces heeft vanzelfsprekend invloed op de conditie van de brandstoffilters. Men dient er daarom rekening mee te houden dat gedurende de eerste weken gebruik van ChangeTL de filters mogelijk extra vervangen moeten worden. Door de continue werking van de enzymen wordt het brandstofsysteem en de motor steeds schoner worden. Een schoon systeem, stabiele brandstof en een optimaal verbrandingsproces dragen bij aan lagere onderhoudskosten en verlengen de levensduur van tanks, filters, separatoren, injectiesystemen en motoren.

 • Voldoet ChangeTL aan de wintereigenschappen van EN590?
 • Door de toevoeging van FAME aan de GTL verminderen in basis de koude eigenschappen van het product. De uitstekende koude eigenschappen van GTL (Artic diesel) zorgen ervoor dat ChangeTL op het punt van de koude eigenschappen (Cold Filter Plugging Point en Cloud Point) altijd voldoet aan de norm die wordt gehanteerd voor de diesel EN590 zoals vermeld op de website van de VOS.

Onze klanten

De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste in Europa. De vloot is niet alleen groot in aantal, ze is ook groot in diversiteit. Dit is ook nodig om alle verschillende soorten en hoeveelheden lading naar de bestemmingen aan grote en kleine vaarwegen te kunnen vervoeren. Het kleinste schip kan circa 350 ton vervoeren (dat zijn 14 vrachtwagens) en de grootste duwstellen hebben een laadvermogen tot 16.000 ton (660 vrachtwagens). De schepen zijn te verdelen in soorten schepen waarbinnen diverse scheepstypen te onderscheiden zijn; droge lading schepen, beunschepen, tankschepen, duw-/sleepboten, passagiersschepen, roll-on-roll-off-schepen, of kortweg een ro-ro-schepen.


Klaar voor verandering? Bestel vandaag nog via uw handelaar!


Meer info nodig?

Neem contact met ons op: